Hình ảnh mỏ - nhà máy
Hình ảnh nhà máy

Mỏ:

 Công ty TNHH Thịnh Gia sở hữu mỏ đá có trữ lượng lớn tại tỉnh Bình Định đáp ứng nhanh chóng số lượng đơn hàng lớn cho tất cả dự án của quý khách.

 

 

                                                       

    

 

     

 

 

 

     

Hình ảnh Nhà Máy

   

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp 

THÔNG TIN MỚI

CATALOGUEHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

-Phòng kinh doanh
-Hotline : 0918.795.637
-Email :  thinhgiagranite@gmail.com 

                 thinhgiagranite@yahoo.com.vn

            info@thinhgiagranite.com