TIN TỨC DOANH NGHIỆP
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thịnh Gia tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2017.

           Ngày 07/11/2015, Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thịnh Gia tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Xem tiếp 
  TIN TỨC TÀI CHÍNH
Cơ hội cuối cùng đàm phán lương tối thiểu 2016

 Phiên họp sáng nay là cơ hội cuối cùng để đại diện giới chủ lao động và người lao động thỏa thuận mức tăng lương tối thiểu vùng cho năm tới, trước khi trình Chính phủ. 

Xem tiếp 
Từ năm 2015: Phối hợp thông tin giữa cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội

Từ năm 2015, số lao động và chi phí cho người lao động của doanh nghiệp được cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội cùng phối hợp quản lý. Tiền lương của người lao động được tính vào chi phí được trừ sẽ là cơ sở để cơ quan Bảo hiểm tính Bảo hiểm bắt buộc?

Xem tiếp 
Doanh nghiệp sẽ có quyền từ chối thanh tra thuế

Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu ban hành tiêu chí quản lý rủi ro, DN có thể tự đối chiếu, biết mình có quyền bác yêu cầu thanh kiểm tra hay không.

Xem tiếp 
Tổng hợp điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTChướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC. Sau đây là một số điểm mới nổi bật của Thông tư 200

Xem tiếp 
Hai điểm đáng chú ý trong vụ sáp nhập MHB vào BIDV

Tính chuyên nghiệp và tiếng nói của cổ đông nhỏ lẻ trong thương vụ sáp nhập rất nhanh MHB vào BIDV...

Thông tin sáp nhập MHB vào BIDV không còn mới, kết quả đại hội hai bên cũng dễ đoán từ trước. Và tiến độ sáp nhập hai ngân hàng này diễn ra rất nhanh.

Xem tiếp 
Ai bảo vệ người vay vốn?

Mức độ bảo vệ của Ngân hàng Nhà nước có hạn, còn người vay cần có một cơ chế mở rộng hơn...

Theo dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, trường hợp khách hàng vay vốn có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 200% theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Xem tiếp 

THÔNG TIN MỚI

CATALOGUEHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

-Phòng kinh doanh
-Hotline : 0918.795.637
-Email :  thinhgiagranite@gmail.com 

                 thinhgiagranite@yahoo.com.vn

            info@thinhgiagranite.com