ĐÁ SLAB GRANITE NHẬP KHẨU
Mã số sản phẩm   TGGG47005
Xuất xứ Na Uy
Quy cách sản phẩm      
  2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm  
  2.000 - 3.200mm x 700mm x 20mm  
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm  
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Mã số sản phẩm TGGG47006
Xuất xứ Na Uy
Quy cách sản phẩm
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 700mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Mã số sản phẩm
TGGB440010
Xuất xứ England
Quy cách sản phẩm 
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 700mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Mã số sản phẩm
TGGB910009 - 01
Xuất xứ Ấn Độ
Quy cách sản phẩm 
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 700mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Mã số sản phẩm TGG910009 - 02
Xuất xứ Ấn Độ
Quy cách sản phẩm
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 700mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 

THÔNG TIN MỚI

CATALOGUEHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

-Phòng kinh doanh
-Hotline : 0918.795.637
-Email :  thinhgiagranite@gmail.com 

                 thinhgiagranite@yahoo.com.vn

            info@thinhgiagranite.com