ĐÁ SLAB GRANITE NỘI ĐỊA
Slab granite Đỏ Bình Định
Mã số sản phẩm TGGR845601
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách sản phẩm
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Slab granite Vàng Bình Định
Mã số sản phẩm TGGY845602
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách sản phẩm   
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Slab granite Tím Bình Định
Mã số sản phẩm TGGV845603
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách sản phẩm   
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Slab granite Trắng Ánh Đồng
Mã số sản phẩm TGGW845004 - 01
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách sản phẩm 2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm

2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm

2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Slab granite Trắng Đắk Lắk
Mã số sản phẩm TGGW845004 - 02
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách sản phẩm 2.000 - 3.200mm x 600mm  x 20mmm

2.000 - 3.200mm x 900mm  x 20mmm

2.000 - 3.200mm x 1.000mm  x 20mmm
Xem tiếp 
Slab granite Trắng Phù Mỹ
Mã số sản phẩm TGGW845604
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách sản phẩm   
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Slab granite Trắng Suối Lau
Mã số sản phẩm  TGGW845804   
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách sản phẩm   
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Slab granite Hồng Gia Lai
Mã số sản phẩm TGGP845907
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách sản phẩm   
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Slab granite Hồng Đắk Lắk
Mã số sản phẩm TGGP845007
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách sản phẩm 2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm

2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm

2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Slab granite Đen Phú Yên
Mã số sản phẩm TGGB845709 - 01    
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách sản phẩm   
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Slab granite Đen Sông Hinh
Mã số sản phẩm TGGB845709 - 02
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách sản phẩm 2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm

2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm

2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Slab granite Đen Xuân Lãnh
Mã số sản phẩm TGGB845709 - 03      
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách sản phẩm   
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm   
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm   
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm   
Xem tiếp 
  ĐÁ SLAB GRANITE NHẬP KHẨU
Slab Granite Xà Cừ Xám Xanh
Mã số sản phẩm   TGGG47005
Xuất xứ Na Uy
Quy cách sản phẩm      
  2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm  
  2.000 - 3.200mm x 700mm x 20mm  
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm  
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Slab Granite Xà Cừ Đen
Mã số sản phẩm TGGG47006
Xuất xứ Na Uy
Quy cách sản phẩm
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 700mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Slab Granite Nâu Anh Quốc
Mã số sản phẩm
TGGB440010
Xuất xứ England
Quy cách sản phẩm 
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 700mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Slab Granite Đen Kim Sa
Mã số sản phẩm
TGGB910009 - 01
Xuất xứ Ấn Độ
Quy cách sản phẩm 
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 700mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
Slab Granite Đen Ấn Độ
Mã số sản phẩm TGG910009 - 02
Xuất xứ Ấn Độ
Quy cách sản phẩm
2.000 - 3.200mm x 600mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 700mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 900mm x 20mm
  2.000 - 3.200mm x 1.000mm x 20mm
Xem tiếp 
  SẢN PHẨM ỨNG DỤNG TRANG TRÍ
  SẢN PHẨM ỨNG DỤNG XÂY DỰNG

THÔNG TIN MỚI

CATALOGUEHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

-Phòng kinh doanh
-Hotline : 0918.795.637
-Email :  thinhgiagranite@gmail.com 

                 thinhgiagranite@yahoo.com.vn

            info@thinhgiagranite.com